x 

Празна кошничка


 

FITNES INVERZIONA SPRAVA Capriolo-LUX-HKAB21

ПДФПечатиEmail
11526
Base price with tax 23990,00 den
Sales price 22790,50 den
Discount -1199,50 den
Цена / kg:
Опис
CAPRIOLO KOSA KLUPA ROTIRAJUcA LUX- Specijalizovana sprava za istezanje ledznih mis ica. veZbe gravitacije i veZbanje trbus njaka
Inverzija moZe da pomogne oslobadzanju od mnogih vrsta tegoba sa ledzima.
Postoje mnogi razlozi za bol u ledzima. ukljuCujuci los e drZanje. slaba ledza i slabe trbus njake. kao i grC ledznih mis ica. Mnogi od ovih uzroka mogli bi se u stvari pripisati jednoj sili protiv koje se svi borimo: gravitaciji.
Kako onda inverzija pomaZe pri bolovima u ledzima? Vrlo jednostavno. inverziona terapija primorava gravitaciju da radi u vas u korist tako s to stavlja vas e telo u obrnut poloZaj u odnosu na linije sila gravitacije. Inverzija izduZuje kiCmu. povecavajuci prostor izmedu prs ljenova. s to smanjuje pritisak na diskove. ligamente i korene nerava. Manje pritiska znaCi manje bola.
BLAGODETI INVERZIONE TERAPIJE
 • Smanjuje bol u ledzima
 • Oslobadza od stresa
 • Poboljs ava protok krvi i limfe
 • Povecava dotok kiseonika u mozak
 • Smanjuje efekte starenja povezane sa uticajem gravitacije
 • Pomoc sportistima
 • VeZbanje trbus nih mis ica
Capriolo kosa klupa je ujedno jedna od najefikasnija sprava za jaCanje stomaCnih mis ica. zahvaljujuci mogucnosti rotiranja u svakom trenutku se moZe prilagoditi korisnikovim potrebama.
Specifikacija:
 • TrenaZer za prevenciju i otklanjanje hroniCnog bola u ledzima i neprijatnog osecaja ukoCenosti
 • Brzo i jednostavno podes avanje sa sigurnosnim sistemom pravilnog poloZaja tela
 • Maksimalna dozvoljena teZina korisnika 136kg
 • Maksimalna visina 198cm
 • Nakon upotrebe se moZe sklopiti radi us tede prostora
NAPOMENA:
Inverziona terapija moZe pruZiti mnogo vas em zdravlju. MoZe vas osloboditi bola u ledzima. moZe izvrs iti dekompresiju kiCme. izvrs iti istezanje mis ica i ligamenata. poboljs ati cirkulaciju. smanjiti uticaj stresa. i sve u svemu pomoci u odrZavanju dobrog fiziCkog stanja. Ipak. ova vrsta terapije i veZbe ne odgovara svakome. Ako imate neku od nabrojanih bolesti ili problema sa zdravljem. molimo vas da ne koristite inverziju bez dogovora sa lekarom (ovo nije lista koja iskljuCuje osobe sa navedenim bolestima i sluZi da upozori potencijalne korisnike). Osobe sa kos tanim implantima. osteoporozom. ozbiljnijim povredama kiCme i osobe sa problemima kardiovaskularnog sistema. trudnice i osobe sa povis enim oCnim pritiskom ne treba da se podvrgavaju ovom tretmanu.

Коментари

Нема коментари за овој производ.